ANGIELSKI NA 5 – uczymy języka angielskiego
Spotkania z książką – Wspieranie i promocja czytelnictwa
Razem do dzieła! – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
OBIEŻYŚWIAT – organizujemy wyjazdy edukacyjne dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka
MECENAT – wspieramy projekt Mecenat Dziecięcych Talentów