RAZEM DO DZIEŁA! – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

Celem projektu „Razem do dzieła! – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, przeprowadzonego w okresie od 03.2014 do 07.2015 roku, było zminimalizowanie poczucia zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród młodzieży, integracja wychowanków domu dziecka z młodzieżą wychowującą się w swoich rodzinach. W działaniach wzięło udział około 108 osób w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Projekt zrealizowany został przy współpracy z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dzięki dofinansowaniu w kwocie 314 000 zł pochodzącemu z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Marzec 2014 – lipiec 2015.
W ramach projektu zorganizowaliśmy warsztaty w trzech edycjach z zakresu:

Fotografia
Dziennikarstwo
Film

W ramach projektu, w każdej edycji zostały stworzone 3 grupy tematyczne po 12 osób:

I edycja: kwiecień 2014 – lipiec 2014
II edycja: wrzesień 2014 – grudzień 2014
III edycja: luty 2015 – maj 2015

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – Razem do dzieła!” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu w kwocie 314 000 zł pochodzącemu z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy Państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosiła 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

REZULTATY:

WARSZTATY FILMOWE: edycja I

WARSZTATY FILMOWE: edycja II

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE: edycja I

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE: edycja II

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE: edycja III

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE: edycja I

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE: edycja II

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE: edycja III

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT