MECENAT

WSPIERAMY PROJEKT MECENAT DZIECIĘCYCH TALENTÓW

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju wybitnie utalentowanych dzieci z terenu Gminu Miejskiej Kraków, które nie mają możliwości finansowych na rozwijanie swoich pasji i uzdolnień. Organizatorem projektu jest Fundacja Czas Dzieci. Wspieramy ten projekt jako jeden z Mecenasów Dziecięcych Talentów. Więcej o projekcie www.mdt.czasdzieci.pl