OBIEŻYŚWIAT

ORGANIZUJEMY WYJAZDY EDUKACYJNE DLA DZIECI Z RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

Projekt ma na celu zdobywanie i utrwalanie wiadomości o otaczającym świecie, wpieranie rozwoju  oraz wyrównywanie zaległości w szkole poprzez organizację wyjazdów edukacyjnych.

W kwietniu 2013 roku dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Pychowicach wzięły udział w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy, w czasie którego pod opieką przewodnika w oparciu o specjalnie przygotowany program zwiedziły Stare i Nowe Miasto, Pałac Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie oraz Muzeum Chopina w Pałacu Ostrogskich. Celem projektu było również wspieranie rozwoju aktywności indywidualnej i utrwalanie zdobytych informacji, dlatego dzieci prowadziły „Dzienniczki Obieżyświata”, na zakończenie projektu odbył się konkurs na najciekawszy dzienniczek.