ANGIELSKI NA 5

UCZYMY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Na naukę języków obcych nigdy nie jest za późno ani za wcześnie. Dlatego wszystkie dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Pychowicach zostały objęte projektem Angielski na 5. Od 2013 roku zapewniamy im zajęcia z języka angielskiego pod okiem profesjonalnych nauczycieli. Praca z dziećmi odbywa się w odpowiednio dobranych grupach, zajęcia dostosowane są do wieku, stopnia zaawansowania i zainteresowań. Projekt zakłada przyswajanie nowego słownictwa, kształtowanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz aktywnego i swobodnego porozumiewania się w języku angielskim.

Projekt finansowany jest ze środków przekazanych przez firmy:
Abart Wykładziny E.M. Płowaś Sp. J., Kancelaria Brokerska Aspergo Sp. z o.o., Centrum Nauki Języka Angielskiego „Columbia” oraz ze środków uzyskanych z 1% podatku.