PROWADZIMY PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ TYPU RODZINNEGO DLA 8 WYCHOWANKÓW
DOM DLA RODZINY – POMAGAMY DZIECIOM W POWROCIE DO DOMU RODZINNEGO
KRAKÓW PYCHOWICE – wybudowaliśmy pierwszy Rodzinny Dom Dziecka
WYJAZDY DLA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA – organizujemy wypoczynek dzieciom
PRZYTULNY POKÓJ – inicjujemy i realizujemy remonty pokoi w Rodzinnych Domach Dziecka
WARSZTATY DLA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA – organizujemy warsztaty dla dzieci