WARSZTATY DLA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

ORGANIZUJEMY WARSZTATY DLA DZIECI Z RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

Od 2013 roku prowadzimy działania mające na celu organizację warsztatów rozwijających, aktywizujących i integrujących dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka.

„Dzień Rodziny Zastępczej” – celem projektu przeprowadzonego we wrześniu 2015 roku było zorganizowanie warsztatów dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w zakresie: ceramika, film, muzyka. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 „Pychowice – mój dom” – warsztaty wakacyjne przeprowadzone w lipcu 2013 roku, rozwijające wyobraźnię, kreatywne myślenie, wrażliwość. Obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną, czyli naukę pisania scenariusza i stworzenie krótkiego filmu pod kierunkiem prowadzącego.