O FUNDACJI

Fundacja pomaga dzieciom pozbawionym domu rodzinnego. Dba o to, aby mogły dorastać w rodzinie w atmosferze miłości. Inwestuje w rozwój i edukację młodych ludzi, aby mogli samodzielnie funkcjonować w dorosłym życiu i świadomie podejmować ważne życiowe decyzje.

Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich została powołana w październiku 2006 r. W dniu 24 listopada 2006 r. uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Do grudnia 2011 r. funkcjonowała pod nazwą Fundacja Dom Krakowski – wtedy to zmieniła nazwę na Fundacja Buma im. Jacka i Piotra Michalskich i została organizacją pożytku publicznego. W marcu 2012 roku fundacja zakończyła realizację swojego pierwszego projektu – budowę rodzinnego domu dziecka w krakowskich Pychowicach. W czerwcu 2013 roku otrzymała tytuł „Filantrop Krakowa A.D. 2012”. W kwietniu 2016 roku zmieniła nazwę na Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich.

Obecnie fundacja realizuje projekty: 

– Rodzinne Domy Dziecka

Start w Samodzielność

– Akademia Jump2Life

Spotkania edukacyjne S.O.S. „Porozmawiajmy o dzieciach” dla opiekunów zastępczych

Ewa Olechowska – Prezes Zarządu
Mariola Pliszka – Członek Zarządu
Ewa Olechowska – Prezes Zarządu

Mariola Pliszka – Biuro Fundacji

Klementyna Trzcińska – Koordynator Projektu Akademia Jump2Life

Małgorzata MichalskaPrzewodnicząca Rady
Lucyna Michalska
Wojciech Michalski
Anna Grudzińska-Huk
Jacek Santorski
Piotr Zieliński
Małgorzata Michalska  Przewodnicząca Rady
Lucyna Michalska
Wojciech Michalski