RODZINNY DOM DZIECKA FUNDACJI IM. JACKA I PIOTRA MIACHALSKICH

PROWADZIMY PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ TYPU RODZINNEGO DLA 6 WYCHOWANKÓW

Obecnie realizujemy zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w lokalu/lokalach Podmiotu/ów” w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r. Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Miasta Krakowa.

Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich jest podmiotem prowadzącym placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego dla 6 dzieci pp. Małgorzaty i Mariusza Laskowskich. Rodzinę oraz dzieci, które znalazły tam dom, obejmujemy opieką merytoryczną, psychologiczną i pedagogiczną. Wraz z rodziną prowadzącą placówkę dążymy do rozwiązania sytuacji życiowej wychowanków, tj. ich powrotu do rodziny naturalnej, a jeśli to nie jest możliwe – znalezienia im rodziny adopcyjnej lub zapewnienia im opieki do momentu usamodzielnienia się.

Miejska Platforma Internetowa “Magiczny Kraków” – Urząd Miasta Krakowa

 

www.krakow.pl 

 

NGO Organizacje Pozarządowe – Urząd Miasta Krakowa

 

 

 

 

 

www.ngo.krakow.pl

 

 

KRAKÓW PYCHOWICE

WYBUDOWALIŚMY PIERWSZY RODZINNY DOM DZIECKA

Projekt Rodzinny Dom Dziecka w Pychowicach zakładał budowę domu, który poprawi jakość życia podopiecznych oraz umożliwi dzieciom rozwój w normalnych rodzinnych warunkach. Dzięki wsparciu wielu firm, darczyńców oraz pracy wolontariuszy, w 2012 roku w wybudowanym i w pełni wyposażonym domu zamieszkała rodzina wraz z 8 wychowankami.

Najważniejszym założeniem projektu była funkcjonalność i odpowiednio zorganizowana przestrzeń. Dlatego koncepcja oraz wytyczne do projektu zostały opracowane w porozumieniu z rodzinami zastępczymi funkcjonującymi w istniejących już placówkach. Na powierzchni 355 m² zaplanowano odpowiednio przestrzeń wspólną oraz miejsca zapewniające prywatność. W części parterowej, gdzie znajduje się przestronna jadalnia z aneksem kuchennym, wypoczynek, pokój do zabaw wspólnych dla dzieci oraz pokój do nauki, mieszkańcy mają możliwość spędzać wspólnie czas. Na piętrach znajdują się pokoje i łazienki – przestrzeń umożliwiająca wypoczynek oraz indywidualną naukę. Projekt domu wykonała Pracownia Projektowa Elżbieta Myczka-Ruczaj.