PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO DLA 8 DZIECI „DOM SUPERBOHATERÓW” w podkrakowskich JANOWICACH.

Dom Superbohaterów to miejsce, które zapewnia bezpieczne miejsce do życia dla ósemki dzieci, potrzebujących opieki, akceptacji i dobrych uczuć.

Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich jest podmiotem prowadzącym placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego dla 8 dzieci „Dom Superbohaterów” pp. Anny i Łukasza Świąder, w ramach zadania publicznego pn. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zapewniającej 8 miejsc w lokalu Podmiotu w okresie od 01.10.2023 r. do 30.11.2025 r. finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Dom Superbohaterów to jednorodzinny dom o ciekawej bryle, który powstał z inicjatywy oraz w wyniku współpracy prywatnych osób, Martyny i Pawła Gniadkowskich, którzy sfinansowali budowę domu o powierzchni 300 m kw. oraz Fundacji im. Jacka i Piotra Michalskich, która pozyskała rodzinę oraz finansowanie na prowadzenie placówki w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Miasta Krakowa. Projekt domu wykonała Pracownia Projektowa Pióro.

Jak możesz nas wesprzeć?

Dzieci przebywające w Domu Superbohaterów są pod stałą opieką rodziny Ani i Łukasza, którzy wraz z trójką swoich dzieci zamieszkali w domu i przyjęli pod swoje skrzydła 8 malutkich dzieci. Osoby chętne mogą wspomóc nas swoim czasem i w ramach wolontariatu wesprzeć w opiece nad dziećmi, które potrzebują uwagi oraz zajęć i zabaw wspierających ich rozwój. Możesz pomóc nam również dotrzeć do jak największej ilości osób poprzez udostępnianie innym informacji na temat Domu Superbohaterów. Staramy się pozyskać również środki na busa, który umożliwiłby przewóz całej rodziny na wyjazdy (zapotrzebowanie na busa dotyczy dwóch domów prowadzonych przez Fundację, również domu w Pychowicach).

Co będziesz z tego mieć?

Staniesz się bohaterem Domu Superbohaterów, w którym dzieciakom zapewniamy bezpieczną do życia przestrzeń u boku troszczącej się o nich Rodziny.

 

Więcej o projekcie: Dom Superbohaterów domsuperbo.pl

Relacja z uroczystego otwarcia Domu Superbohaterów.

 

           Dom Superbohaterów w Janowicach – widok z lotu ptaka
.

RODZINNY DOM DZIECKA FUNDACJI IM. JACKA I PIOTRA MIACHALSKICH w Pychowicach ul. Prylińskiego 21 w Krkowie

PROWADZIMY PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ TYPU RODZINNEGO DLA 8 WYCHOWANKÓW

Obecnie realizujemy zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, w lokalu Podmiotu” w okresie od 01.09.2022 r. do 30.11.2023 r. Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Miasta Krakowa.

Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich jest podmiotem prowadzącym placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego dla 8 dzieci pp. Beaty i Jarosława Nalewajko. Rodzinę oraz dzieci, które znalazły tam dom, obejmujemy opieką merytoryczną, psychologiczną i pedagogiczną. Wraz z rodziną prowadzącą placówkę dążymy do rozwiązania sytuacji życiowej wychowanków, tj. ich powrotu do rodziny naturalnej, a jeśli to nie jest możliwe – znalezienia im rodziny adopcyjnej lub zapewnienia im opieki do momentu usamodzielnienia się.

Miejska Platforma Internetowa “Magiczny Kraków” – Urząd Miasta Krakowa

 

www.krakow.pl 

 

NGO Organizacje Pozarządowe – Urząd Miasta Krakowa

 

 

 

 

 

www.ngo.krakow.pl

 

 

KRAKÓW PYCHOWICE

WYBUDOWALIŚMY PIERWSZY RODZINNY DOM DZIECKA

Projekt Rodzinny Dom Dziecka w Pychowicach zakładał budowę domu, który poprawi jakość życia podopiecznych oraz umożliwi dzieciom rozwój w normalnych rodzinnych warunkach. Dzięki wsparciu wielu firm, darczyńców oraz pracy wolontariuszy, w 2012 roku w wybudowanym i w pełni wyposażonym domu zamieszkała rodzina wraz z 8 wychowankami.

Najważniejszym założeniem projektu była funkcjonalność i odpowiednio zorganizowana przestrzeń. Dlatego koncepcja oraz wytyczne do projektu zostały opracowane w porozumieniu z rodzinami zastępczymi funkcjonującymi w istniejących już placówkach. Na powierzchni 355 m² zaplanowano odpowiednio przestrzeń wspólną oraz miejsca zapewniające prywatność. W części parterowej, gdzie znajduje się przestronna jadalnia z aneksem kuchennym, wypoczynek, pokój do zabaw wspólnych dla dzieci oraz pokój do nauki, mieszkańcy mają możliwość spędzać wspólnie czas. Na piętrach znajdują się pokoje i łazienki – przestrzeń umożliwiająca wypoczynek oraz indywidualną naukę. Projekt domu wykonała Pracownia Projektowa Elżbieta Myczka-Ruczaj.

Rodzinny Dom Dziecka w Pychowicach