/Fundacja

Dziękujemy za 1% podatku za rok 2019!

Szanowny Darczyńco! Dziękujemy za przekazanie 1% Twojego podatku za rok 2019. Zebraliśmy łącznie kwotę 16 237,20 zł. Dzięki Tobie możemy realizować wiele projektów na rzecz dzieci pozbawionych rodzinnego domu, m. in. finansować pomoc w ramach projektu Dom dla Rodziny oraz finansować zajęcia edukacyjne dla dzieci z prowadzonego przez nas Rodzinnego Domu Dziecka w Pychowicach.  

10 stycznia 2020|

Zapraszamy do obejrzenia reportażu nakręconego przez TVP2 o działalności naszej Fundacji

Reportaż znajduje się pod linkiem: https://vod.tvp.pl/video/pozytecznipl,13112019,45043630

15 listopada 2019|

Prowadzimy placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego dla 6 wychowanków

Informujemy, że Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich została wyłoniona w drodze konkursu i z dniem 01.01.2018 r. zostanie jej powierzona realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków”. Projekt jest finansowany [...]

12 stycznia 2018|