Poszukujemy do naszego zespołu TRENERA GRUPY do projektów Akademia Active Life, Warsztaty teatralne, Warsztaty Jump 2life. 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie towarzyszyła uczestnikom projektów adresowanych dla młodzieży z pieczy zastępczej w zajęciach. Jej zadaniem będzie ustalenie celów i zarządzanie grupą.

Wymagania

  • wykształcenie wyższe na kierunkach pedagogika, socjologia, psychologia (ewentualnie w trakcie studiów),

  • Gotowość do pracy w soboty,

  • osoba, która rozumie dziecko w traumie i kryzysie (po doświadczeniu w pracy z dziećmi 15+ w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, Placówkach Wsparcia Dziennego, Świetlicach, szkołach, domach kultury, street workingu itp.),

  • osoba otwarta, empatyczna, asertywa i energiczna, która potrafi wyznaczyć granice przestrzegane przez młodzież.

Oferujemy

  • Możliwość rozwoju, szkoleń, superwizji u ceryfikowanego superwizora,

  • Praca w miłej, przyjaznej atmosferze.