Akademia Active Life

DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA AKADEMIA ACTIVE LIFE?

Program jest skierowany do młodzieży z pieczy zastępczej. Uczestnicy są wychowankami różnych  placówek wychowawczych. Nauka budowania relacji w grupie podczas zajęć sportowych może w przyszłości służyć uczestnikom jako pozytywny wzorzec, zastępując tym negatywne wzorce i schematy z przeszłości.

CO OFERUJE AKADEMIA ACTIVE LIFE?

Celem programu jest wprowadzanie elementów usamodzielniania młodzieży poprzez zajęcia  sportowe. Każde ze spotkań ma za zadanie wprowadzanie wyzwań, które składają się na  samodzielne funkcjonowanie.

Głównym celem jest rozwój uczestników w zakresie kompetencji, takich jak:
– Pewność siebie,
– Samodzielność,
– Zarządzanie emocjami,
– Decyzyjność/sprawczość.

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE AKADEMII?

Planowana jest  również praca nad:

– podejmowaniem samodzielnych decyzji,

– integracją grupy, która ma za zadanie pomóc w przyszłych kontaktach społecznych i tworzeniem  relacji,

– rozwijaniem zainteresowań,

– budowaniem pewności siebie i poczucia własnej wartości,

– pokonywaniem barier,

– zaufaniem,

– samokontrolą,

– uważnością,

– radzeniem sobie ze stresem,

– zdrowymi nawykami,

– komunikacją,

– ustalaniem celów i organizacją czasu,

– odpowiedzialnością.

Koncentracja na tych obszarach ma pomóc młodzieży w samodzielnym funkcjonowaniu w  dorosłym życiu. Kompetencje te będą rozwijane poprzez różnorodne zajęcia sportowe z elementami  treningu psychologicznego. Zajęcia prowadzone będą przez trenerkę personalną oraz psychologa, a  także, przy okazji niektórych zajęć, przez specjalistę danej dziedziny.

Realizacja podanych celów będzie się odbywać poprzez zajęcia sportowe z wprowadzeniem elementów dyskusji. W czasie trwania programu wprowadzane są praktyczne krótkie zadania, które będą do realizacji po zajęciach w przeciągu dwóch tygodni. Motywacją do wykonania zadania związanego z usamodzielnianiem będzie możliwość zdobywania punktów oraz nagród na zakończenie Akademii.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji można  skontaktować się z koordynatorem projektu – Mariola Pliszka tel. 728 908 236