MINI Akademia Jump2Life

UWAGA!

Kolejna edycja Akademii Jump2Life 2020/21 odbędzie się w innej formie niż dotychczas. Dostosowaliśmy naszą ofertę do obecnej sytuacji i zamiast rocznego programu proponujemy w każdym miesiącu dwa spotkania w ramach Mini Akademii Jump2Life.
Tematyka spotkań jest różnorodna – zaplanowaliśmy szkolenie baristyczne, warsztaty taneczne Dance4You, warsztaty z zakresu usamodzielniania, spotkanie z edukacją seksualną, Stres – żyj pozytywnie, kurs kelnerski. Na każde spotkanie prowadzimy osobne zapisy. Będziemy Was informować na bieżąco 😃

Akademia Jump2Life

DO KOGO KIEROWANA JEST OFERTA AKADEMII?

Akademia powstała w 2016 r. z myślą o młodzieży wkraczającej w dorosłe życie oraz usamodzielniającej się – w wieku 16-19 lat. Oferta skierowana jest w pierwszej kolejności do młodzieży z pieczy zastępczej.

CO OFERUJE PROGRAM AKADEMII?

Akademia Jump2Life to bezpłatny roczny program edukacyjno-stażowy,  którego głównym celem jest przygotowanie młodych ludzi do dorosłego życia oraz umożliwienie im zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Warsztaty prowadzone są w grupach integracyjnych w oparciu o autorskie metody i ćwiczenia aktywizujące uczestników. 

Narzędzia i techniki wykorzystywane podczas zajęć rozbudzają w młodych ludziach ciekawość, kreatywność oraz zachęcają do twórczego myślenia.

    

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty w godzinach 9:00-14:00. Startujemy zawsze w październiku i spotykamy się przez cały rok szkolny do czerwca, kiedy spotykamy się na zakończeniu Akademii i rozpoczynamy staże.

W PROGRAMIE AKADEMII przewidziane są 4 moduły tematyczne;

– Komunikacja społeczna 

Rozwój zawodowy 

Zdrowy tryb życia

Przedsiębiorczość + realizacja projektu.

CO JESZCZE PROPONUJE PROGRAM AKADEMII?

STAŻE WAKACYJNE

Na koniec cyklu szkoleniowego (lipiec – sierpień)  uczestnicy Akademii mają szansę odbycia  dwutygodniowych lub dłuższych staży w firmach z branży związanej ze swoimi zainteresowaniami. Staż ma na celu umożliwienie młodym ludziom zdobycie pierwszych doświadczeń na rynku pracy oraz rozwoju ich umiejętności.

MOTYWUJĄCE SPOTKANIA

Podczas niektórych zajęć  będą odbywać się  motywujące  spotkania z inspirującymi  ludźmi biznesu i kultury oraz mini warsztaty tematyczne (np. fotograficzne). Dzięki takim spotkaniom młodzi ludzie mogą poznać ścieżki kariery ludzi sukcesu, które nie zawsze były proste i przyjemne. Ważne aby każdy miał swój cel i cierpliwie do niego dążył – wtedy sukces jest tylko kwestią czasu!

 

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z  UCZESTNICTWA W PROGRAMIE AKADEMII?

Program szkoleniowy prowadzony w naszej Akademii ma na celu rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności zarówno komunikacyjnych jak i społecznych.

Pokazujemy także, jak radzić sobie ze stresem w życiu i w pracy w oparciu o różne metody, m. in. MINDFULNESS.

W module zdrowy styl życia stwarzamy młodzieży warunki dla rozwoju swoich zainteresowań oraz pokazujemy możliwości spędzania wolnego czasu poza pracą w taki sposób, aby zachować w życiu równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Uczestnicy Akademii omówią najnowsze trendy, które będą kształtowały zawody przyszłości  i poznają przydatne kompetencje XXI wieku.

Wszystkie te umiejętności i doświadczenia mają za zadanie umożliwić uczestnikom Akademii łatwiejszy start w dorosłe życie. Ważne jest dla nas, aby uczestnicy naszej Akademii potrafili podejmować w życiu właściwe decyzje, ponieważ to one decydują o ich późniejszych losach.

Życie to sztuka wyborów, dlatego też tak ważne dla nas jest, aby uczestnicy naszej Akademii potrafili podejmować w życiu właściwe decyzje, ponieważ to one kształtują ich osobowość, określają charakter i decydują o późniejszych losach.

Chęć udziału w Akademii należy zgłosić mailowo: akademia@fundacjamichalskich.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji można  skontaktować się z koordynatorem projektu – Klementyna Trzcińska tel. 603 796 879

Facebook/AkademiaJump2Life

 

Opinie uczestników i absolwentów Akademii:

“Uczęszczanie w zajęciach Akademii Jump2Life dało mi wiele możliwości. Najbardziej doceniam możliwość spełniania moich marzeń i realizacji celów. Ponadto, dzięki Akademii mogłam poznawać życie na wielu innych płaszczyznach, niż te pokazywane mi przez środowisko szkolne czy osobiste. Czuję, że poszerzyły się moje horyzonty. Zawdzięczam to rozmaitym możliwościom jakie oferował mi ten Projekt. Spotkania z wieloma interesującymi ludźmi ukazały mi patrzenie na multum kwestii poprzez inny pryzmat, co niezmiernie doceniam. Zgłębianie różnych dziedzin życia umożliwiło mi poznanie tego, co jest dla mnie ważne i na czym mi zależy najbardziej. Rozwijanie moich talentów i kształcenie zdobytych dotychczas umiejętności traktuję jako wartość i lekcję, której nie zapomnę do końca życia”. Iza