Wraz z Fundacją Projekt ROZ organizujemy szkolenie dla pracowników w związku z obowiązkiem stworzenia i wdrożenia „Standardów ochrony dzieci” przez organizacje pozarządowe prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego:

  • Uchwalenie obowiązku wdrożenia „Standardów ochrony dzieci” przez różne podmioty pracujące z dzieckiem, w tym organizacje pozarządowe prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego po tzw. sprawie częstochowskiej (ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy k.r.o. oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. poz. 1606/– tzw. ustawa Kamilkowa);

  • Termin opracowania/wdrożenia Standardów: 15.02.2024 r. – 15.08.2024 r.;

  • Zawartość Standardów: art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. 2016 poz. 862 ze zm.);

  • Procedury i obowiązki prawne jakie należy zastosować w związku z ujawnieniem faktu krzywdzenia dziecka; współpraca NGO dyrektora/pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z organami ścigania/sądem opiekuńczym/ZI/GDP/reprezentantem dziecka/ tzw. niekrzywdzącym rodzicem dziecka;

  • Przykłady Standardów rekomendowanych przez FDDS i wdrożonych przez placówki oświatowe;

  • Dyskusja, wymiana doświadczeń.

  • Prowadząca – Dr Alina Prusinowska-Marek.

Organizacje zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.

.

.