Wraz z Fundacja Projekt ROZ zapraszamy opiekunów/rodziców zastępczych oraz osoby, które bezpośrednio pracują z dziećmi w charakterze wychowawców na bezpłatne Spotkanie on-line S.O.S. “Porozmawiajmy o dzieciach” Pozabezpieczne style przywiązania u dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej, które odbędzie się w dniu 13.03.2024 (środa) o godz. 18:00.

TEMATYKA:

  • Rozpoznawanie i typowe zachowania,

  • Strategie radzenia sobie ze stresem a style przywiązania u dzieci i dorosłych,

  • Charakterystyka dziecka z zaburzonym przywiązaniem,

  • Czas na pytania i rozmowę.

Spotkanie poprowadzi:

Magdalena Koczaj-Kizior – Prezeska SND, pedagożka, psycholożka kliniczna i osobowości, czynny rodzic zastępczy zawodowy specjalistyczny dla 4 dzieci w tym z FAS/FASD, terapeutka uzależnień, specjalistka pracy z rodziną, interwentka kryzysowa, kuratorka sądowa rodzinna i nieletnich.

Zapisy przez FORMULARZ do 11.03.2024 r.

ZAPRASZAMY!

.

.