Zapraszamy opiekunów/rodziców zastępczych oraz osoby, które bezpośrednio pracują z dziećmi w charakterze wychowawców na bezpłatne jednodniowe Warsztaty stacjonarne dla opiekunów zastępczych w dniu 18.09.2023 (poniedziałek) w godz. 8:00 – 16:00 “ZNACZENIE WIĘZI I KOREGULACJI DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ”

T E M A T Y K A:

➡ O więziach nigdy za mało – dlaczego dziecko rodzi się takie bezradne?
➡ Jak prawidłowo kształtują się więzi a jakiej deprywacji więzi doświadczają dzieci doświadczające traumy prenatalnej i relacyjnej?
➡ Skala możliwych skutków deprywacji więzi i skala trudności w wychowaniu dziecka w pieczy zastępczej. Czynniki ryzyka zaburzeń dysocjacyjnych i aleksytymii. Okno tolerancji emocjonalnej.
➡ Rodzic zastępczy – nowym obiektem nawiązywania więzi, poznanie swoich reakcji na trudne zachowania dzieci w pieczy zastępczej (role, granice, komunikacja). Czy wystarczy miłość i empatia?
➡ Regulacja własnego Autonomicznego Układu Nerwowego i koregulacja dzieci.
Trener: MARIA DEKERT – psychoterapeuta systemowej terapii rodzinnej

Zapisy przez FORMULARZ