Zapraszamy opiekunów/rodziców zastępczych oraz osoby, które bezpośrednio pracują z dziećmi w charakterze wychowawców na bezpłatne dwudniowe Warsztaty stacjonarne w Krakowie” KOMUNIKACJA Z DZIEĆMI Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI” w dniach:

08.09.2023 (piątek) 8:30 – 13:00

15.09.2023 (piątek) 8:30 – 13:00

T E M A T Y K A:

Specyfika funkcjonowania poznawczego dzieci z trudnościami rozwojowymi,

Strategie reagowania na zachowania wynikające z trudności oraz z celowego nieprzestrzegania reguł, wsparcie w rozwiązywaniu problemów a stawianie granic,

Jak rozumieć trudne zachowania i wybuchy złości?

Wpływ interpretacji osoby dorosłej na przebieg problematycznej sytuacji,

Gaszenie pożarów – jak reagować w trackie wybuchów?

Niedopuszczanie do pożaru – rozpoznawanie jakich umiejętności brakuje dziecku, by mogło zachować się inaczej i jak je rozwijać?

Skąd brać energię? O dbaniu o siebie i granicach dorosłych.

T r e n e r: Aleksandra Magda – psycholożka, psychoterapeutka, z doświadczeniem pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

 

Zapisy przez FORMULARZ: https://forms.gle/2twGKbPrJ99hUUNG6

 

Warunkiem uczestnictwa jest obecność w obydwu dniach szkoleniowych.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, osoby przyjęte na szkolenie otrzymają potwierdzenie.

Z A P R A S Z A M Y!