Wraz z Fundacja Projekt ROZ zapraszamy opiekunów/rodziców zastępczych oraz osoby, które bezpośrednio pracują z dziećmi w charakterze wychowawców na XXXXIV bezpłatne Spotkanie on-line S.O.S. “Porozmawiajmy o dzieciach” KONTAKTY Z RODZINĄ BIOLOGICZNĄ w dniu 25.04.2023 (wtorek) o godz. 18:00.

Tematyka:

  • Dlaczego należy wzmacniać więzi rodzinne?

  • Wzmacnianie więzi z rodziną naturalną,

  • Spotkania z członkami rodziny naturalnej,

  • Podział praw i obowiązków w opiece nad dzieckiem pomiędzy opiekunami zastępczymi a rodzicami biologicznymi,

  • Wątpliwości i zastrzeżenia opiekunów, dotyczące kontaktów z rodzicami,

  • Inne poza spotkaniami formy podtrzymywania więzi rodzinnych.

Prowadząca:

Magdalena Koczaj–Kizior – Prezes SND, pedagog, psycholog kliniczny i osobowości, czynny rodzic zastępczy zawodowy specjalistyczny dla 4 dzieci w tym z FAS/FASD, terapeuta uzależnień, specjalista pracy z rodziną, interwent kryzysowy, kurator sądowy rodzinny i nieletnich.