Wraz z Fundacja Projekt ROZ zapraszamy opiekunów zastępczych oraz osoby, które bezpośrednio pracują z dziećmi na XXXXI bezpłatne Spotkanie on-line S.O.S. “Porozmawiajmy o dzieciach” Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? 10 lat po uchwaleniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w dniu 07.12.2022 (środa) w godz. 18:00 – 20:00.

Tematyka spotkania:

  • Założenia zmian, jakie miała przynieść od 2021 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  • Stan obecny – analiza na podstawie danych statystycznych i praktyki,

  • Zmiany w systemie pieczy (od 01.02.2023 r.) wprowadzone ustawą z dn. 19.10.2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  • Dyskusja.

Spotkanie poprowadzi:

ALINA PRUSINOWSKA-MAREK – mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, zawodowy kurator rodzinny, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Fundacja PROJEKT ROZ.

Zapisy poprzez FORMULARZ.