Zapraszamy na SZKOLENIE STACJONARNE dla opiekunów zastępczych, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osoby zainteresowane – OSTATNIE DWA MIEJSCA! Zdecydowane osoby zapraszamy do zgłoszenia się przez formularz najpóźniej do JUTRA! 🤓💪

Temat: Wpływ traumy wczesnodziecięcej na trudności dzieci w pieczy zastępczej – zaburzenia, diagnoza, pomoc.

Termin: 7-8 czerwca (wtorek-środa), godz. 8:30-16:00

Miejsce: Kraków

Zgłoszenia do 3 czerwca 2022 przez formularz:

https://forms.gle/EWJdZkcZ4iAt7TSSA

Szkolenie jest bezpłatne. Na szkoleniu będziemy rozmawiać o tworzeniu się więzi w rodzinie i przywiązaniach u dziecka. Omówimy wpływ traumy na kształtowanie się więzi, strategie zachowań dzieci i młodzieży straumatyzowanej oraz jak pomagać takim dzieciom poprzez pozytywną dyscyplinę. Weźmiemy udział w praktycznych warsztatach i poznamy sposoby uwalniania dzieci i opiekunów od napięć i traumy Ćwiczenia regulujące AUN, TRE® (Trauma Release Exercises – ćwiczenia uwalniające od stresu i traumy). Poruszymy temat sytuacji dzieci biologicznych w rodzinach adopcyjnych i zastępczych.
Metoda: Praca metodami aktywnymi; w grupach, symulacje, drama, praca na przypadkach, miniwykłady poparte prezentacjami pomiędzy ćwiczeniami, ćwiczenia TRE, ćwiczenia regulacji AUN, dyskusja.
Trener: Maria Dekert – pedagog, psychoterapeuta systemowej terapii rodzinnej, terapeuta traumy, interwent kryzysowy, certyfikowany trener i superwizor warsztatu i treningu psychologicznego PTP, certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie interwencji kryzysowej PTP, certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Certyfikowany provider TRE® (Trauma Release Exercises – ćwiczenia uwalniające od stresu i traumy). Doświadczony trener – praktyk w obszarach objętych szkoleniem, superwizor w pieczy zastępczej w placówkach SOS Wioski Dziecięce, PCPR, dom dziecka, ośrodki pomocy społecznej i ośrodki interwencji kryzysowej.