Zapraszamy młodzież z instytucjonalnej pieczy zastępczej do udziału w Projekcie Start w Samodzielność. Osoby zaangażowane w pracę nad swoją przyszłością i potrzebujące wsparcia mają szansę na lepszy Start!

W ramach projektu obejmujemy wsparciem młode osoby, z którymi współpracujemy w sposób indywidualny i długofalowy, towarzysząc w całym procesie usamodzielnienia. Dokonujemy wspólnie analizy mocnych, słabych stron oraz możliwości, pomagamy w tworzeniu i realizacji planu usamodzielniania. Wspieramy w zdobywaniu nowych umiejętności, potrzebnych w dorosłym życiu oraz realizowaniu kursów i dodatkowych szkoleń.

A wszystko to pod okiem Metodyka i przy wsparciu doświadczonego zespołu.