Fundacja Projekt ROZ oraz Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich

Zapraszają

na cykl bezpłatnych spotkań edukacyjnych

dla opiekunów zastępczych „POROZMAWIAJMY O DZIECIACH”

Spotkanie XVI

27.02.2020 (czwartek) godz. 10:00 – 12:00

S.O.S. WIZERUNEK DZIECKA Z PIECZY ZASTĘPCZEJ – PRAWO A ETYKA

Prawo małoletniego do prywatności oraz jego dobro osobiste.

Rozpowszechnianie wizerunku dziecka – prawo a etyka.

W jaki sposób mówić o dziecku, żeby nie przekraczać granic?

Udostępnianie zdjęć – konsekwencje w przyszłości.

Jak wizerunek jest przedstawiany, a jak powinien być przedstawiany w mediach – przykłady.

 

Zajęcia prowadzi:

Elżbieta Matusiak – matka, opiekun zastępczy z 15-letnim stażem, pedagog, Prezes Fundacji PROJEKT ROZ

 

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa do 21.02.2020 (piątek)

pod adresem fundacja@projektroz.pl, fundacja@fundacjamichalskich.pl

lub pod nr tel.: 602 601 848, 662 290 271