Zapraszamy na kolejne spotkanie dla opiekunów zastępczych “POROZMAWIAJMY O DZIECIACH” Tym razem temat dotyczy kontaktów z mediami. Zastanowimy się, jakie informacje i komu może przekazywać opiekun oraz, czy wizerunek to tylko zdjęcia? Tuż przed wakacyjnymi wyjazdami temat ten jest aktualny również w rozmowach z młodzieżą.