Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich przy współpracy z Fundacją Projekt ROZ od października 2017 roku prowadzi nowy projekt S.O.S. „POROZMAWIAJMY O DZIECIACH”. Obejmuje on cykl bezpłatnych spotkań edukacyjnych skierowanych do opiekunów zastępczych oraz osób pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby osób wychowujących dzieci i młodzież w placówkach. Spotkania pogłębiają wiedzę, pomagają odpowiedzieć na wiele pytań, wspierają w rozwiązywaniu wątpliwości w trudnych sytuacjach, które towarzyszą osobom pracującym z dziećmi i usamodzielniającą się młodzieżą.