W ramach Akademii Fundacji Michalskich promujemy wśród młodzieży takie wartości jak przedsiębiorczość i samodzielność. Uczestnicy programu realizują własne projekty, ucząc się organizacji i koordynacji, doświadczając znaczenia współpracy i komunikacji. W dniu 26 maja br. uczestnicy Akademii zorganizowali własny projekt, począwszy od zaplanowania wydarzenia, poprzez opracowanie budżetu i samo przygotowanie spotkania pod profesjonalnym okiem kadry z restauracji Quchnia.