W ramach projektu Akademia Fundacji Michalskich 2017/18 rozpoczynamy trzeci moduł Przedsiębiorczość. Dla uczestników będzie udostępniony nasz autorski Przewodnik po Przedsiębiorczości, przygotowany w ramach projektu. Wiedza z zakresu Przedsiębiorczości jest bardzo przydatna w dorosłym życiu, ale też sprawia wiele trudności. Dlatego przygotowaliśmy zajęcia w ciekawej formie, która umożliwi łatwe przyswojenie tej wiedzy w praktyce. Młodzież uczestnicząca w Akademii stworzy  i zrealizuje swój własny projekt.

Szczególny nacisk w programie położono na przygotowanie uczestników do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym. Planowanie kariery zawodowej, kreowanie własnej aktywności zawodowej, strategia podejmowania decyzji o utworzeniu firmy, zrozumienie formalno-prawnej części bycia przedsiębiorczym – to naszym zdaniem najważniejsze umiejętności osoby przedsiębiorczej.

Ważnymi treściami poruszanymi podczas zajęć będą zachowania społeczne oraz umiejętność opisu własnej osobowości. Wśród wielu relacji interpersonalnych do najbardziej istotnych należą: właściwe komunikowanie się, prowadzenie negocjacji, współpraca w zespole oraz rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy i w rodzinie.

Zajęcia w ramach modułu Przedsiębiorczość odbędą się w dniach: 03.03.2018, 17.03.2018, 07.04.2018, 21.04.2018.

Zapraszamy naszych uczestników do aktywnego udziału w zajęciach!