W tym roku minęły 4 lata od otwarcia naszego pierwszego Rodzinnego Domu Dziecka w krakowskiej dzielnicy Pychowice. Rodzinny Dom Dziecka to nie tylko dom zapewniający dzieciom warunki do normalnego funkcjonowania, ale także rodzina, która daje miłość, zaufanie i bezpieczeństwo. W związku z tym Fundacja kontynuuje projekt budowy kolejnych Rodzinnych Domów Dziecka oraz promuje ideę tworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Chcemy, aby jak najwięcej dzieci znalazło dom oraz ciepło rodzinne. Dlatego też działania naszej Fundacji kierujemy na promowanie idei Rodzinnych Domów Dziecka.