Każdego roku Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich przy wsparciu darczyńców organizuje wyjazdy wypoczynkowe dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka: wyjazdy zimowe w okresie ferii szkolnych oraz wyjazdy  wakacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z dotychczasowych wyjazdów oraz wspierania przyszłych działań.